MVO Participatie

Verbinder MVO Arbeidsmarkt

Wij ontzorgen bedrijven en overheden bij personeelsvraagstukken, die om een sociale en maatschappelijk verantwoorde invulling vragen. Wij bieden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk.

MVO participatie -- Patrick Cillessen

Al 10 jaar succes met arbeidsparticipatie

Wij zijn verbinder MVO Arbeidsmarkt voor:

Bedrijven

Wij ontzorgen uw bedrijf bij personeelsvraagstukken die om een sociale en maatschappelijk verantwoorde invulling vragen, zodat u voldoet aan sociaal ondernemen, de banenafspraak, participatie quotum of social return.

Social Return

U heeft die overheids-aanbesteding gewonnen, gefeliciteerd! Vanuit Social Return moet u nu verplicht kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven op werk of ontwikkelingen. Of u wilt “gewoon” sociaal ondernemen. Waar moet u heen? Hoe pakt u dat aan? Wij ontzorgen u door de opdracht m.b.t. de sociale paragraaf uit handen te nemen. U kunt zich richten op uw core business!

Sociaal Domein

MVO Participatie werkt nauw samen met gemeenten en overheden, gericht op het aan het werk helpen van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn geen uitzendbureau en gaan voor duurzame uitstroom! Uit de uitkering, aan het werk!

MVO-Participatie

Is uw verbinder MVO Arbeidsmarkt voor sociaal ondernemen, social return en MVO Arbeidsbemiddeling. Ontstaan vanuit meer dan 25 jaar werkervaring in de Arbeidsmarkt en de contacten met bedrijven, Gemeenten, UWV en WSP. Uit de uitkering, aan het werk; dat is inmiddels gelukt met meer dan 160 kandidaten.

.

Wij ontzorgen u met uw “Social Return” verplichtingen.

Uit de uitkering, aan het werk dat is ons motto. En dat is inmiddels gelukt met meer dan 160 kandidaten.

Wij bieden het volledige traject aan: werving en selectie, werkfit maken, opleiden, werkervaringsplek, certificering en dienstverband.

Wij maken werk van de participatiewet.

Bedrijven

Gratis MVO Advies Consult t.w.v. € 225,–

Gemeenten

Gratis Advies Aanpak Duurzame Uitstroom t.w.v. € 225,–

Contact opnemen

E-mail: contact@mvo-participatie.nl  |  Telefoon / WhatsApp: 06 55 33 81 90