Participatie

Participatie betekent actieve deelname. Het meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig lid zijn van de samenleving. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het kunnen meedoen in de maatschappij, het erbij horen en ervaren.

In 2013 schreef koning Willem-Alexander al in zijn troonrede dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatie-samenleving. “Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel”.

 

In een veranderende arbeidsmarkt vinden de meeste mensen werk op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Deze laatste groep heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds de invoering van de participatiewet zijn bedrijven en het sociaal domein verplicht om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

MVO-Participatie is de verbinder tussen bedrijven, sociaal domein en kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontzorgen u graag met een maatwerk oplossing

“Vanuit de bijstand heb ik het opleidingstraject tot klantenservice medewerker gevolgd. Al direct in de opleiding merkt ik dat ik niet de enige was die het zwaar had. Het traject heeft mij uiteindelijk niet alleen werk gegeven, maar ook het gevoel van het er weer toe doen. Het schoolplein van mijn kinderen loop ik met vertrouwen op, zeker nu ik weer een cadeau voor hun verjaardag kan kopen”.

Contact opnemen

E-mail: contact@mvo-participatie.nl  |  Telefoon / WhatsApp: 06 55 33 81 90