Participatiewet bijstand

Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een baan vinden. Dat is het doel van de Participatiewet die op 1 januari 2015 is ingevoerd. Het principe is: werk gaat voor inkomen. De gemeente Arnhem, Nijmegen, Venlo, Helmond en Den Bosch biedt mensen ondersteuning om aan het werk te gaan. Lukt dit niet? Dan komt iemand in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De Participatiewet heeft de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en voor een groot deel de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) vervangen.

De gemeenten en UWV geven hun dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vorm in 35 arbeidsmarktregio’s. In elke regio is er een regionaal Werkbedrijf opgericht. Hierin werken gemeenten, UWV, andere publieke partijen en werkgevers- en werknemersorganisaties samen.

Het regionale Werkbedrijf zorgt ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan. Daarover hebben het kabinet en de sociale partners in 2013 de banenafspraak gemaakt. De werkgevers hebben zich garant gesteld voor 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 in de marktsector vóór 2026 en 25.000 bij de overheid vóór 2024.

MVO-Participatie is de MVO Partner in de regio Nijmegen, Anrhem, Oss, Den Bosch, Helmond en Venlo!

Contact opnemen

E-mail: contact@mvo-participatie.nl  |  Telefoon / WhatsApp: 06 55 33 81 90