Participatiewet Quotum

Banenafspraak, participatiewet, participatie quotum, hoe werkt dat nu echt?

Banenafspraak

Bedrijfsleven en overheid zorgen de komende jaren voor 125.000 extra banen (25.000 bij de overheid en 100.000 in het bedrijfsleven). Deze banenafspraak is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Om die banenafspraak te realiseren moeten bedrijven met meer dan 25 werknemers, een percentage mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Hierbij telt een dienstverband van 25,5 uur of meer per week, als één baan.

 

Als de afspraken niet worden gehaald en het aantal beloofde banen er op termijn niet is gekomen, wordt een quotumregeling of quotumheffing geactiveerd. Voor elke niet ingevulde baan kan er dan een boete van € 5000,= opgelegd worden, in de vorm van een opslag op de basispremie WAO/WIA.

Gratis QuotumScan

Wilt u weten of uw bedrijf aan de banenafspraak voldoet? Bent u benieuwd hoeveel mensen uit de “doelgroep” er bij uw bedrijf werkzaam zijn? Het gaat hier niet alleen om uw medewerkers in loondienst, maar ook om ZZP’ers, uitzendkrachten en andere flexwerkers. Meer info quotumscan

Vraag hier de gratis quotumcan aan

Voor meer informatie over de Quotumwet verwijzen wij u graag naar het “Kennisdocument Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbepekten”

 

Contact opnemen

E-mail: contact@mvo-participatie.nl  |  Telefoon / WhatsApp: 06 55 33 81 90