Sociaal Domein

Het sociaal domein heeft betrekking op alles wat lokale overheden doen op het gebied van werk, zorg en jeugd conform de afbakening in de Participatiewet (werk), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet.

MVO Participatie werkt hiervoor nauw samen met gemeenten en overheden, gericht op het aan het werk helpen van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn geen uitzendbureau en gaan voor duurzame uitstroom! Uit de uitkering, aan het werk, dat is het motto. Dat is inmiddels gelukt met meer dan 160 kandidaten.

Altijd fijn samengewerkt! Ik ken Patrick als een vrolijke persoonlijkheid met veel energie om mensen in hun kracht te zetten en te verbinden naar werk.

 Samenwerking is altijd gericht op de kandidaat, gemeente en het bedrijfsleven. Samen de goede dingen doen om baankansen te verzilveren. Ruimte en respect voor ieders autonomie vind ik een persoonlijke kracht van Patrick. Goede gids naar werk!

Fiona Willemse

Senior beleidsmedewerker Werk & Participatie, Gemeente Rijswijk

j

Werving en Selectie

We gaan uit van de intrinsieke motivatie van de kandidaat. Iedere kandidaat spreken wij persoonlijk, gericht op een vacature of op een opleiding. Indien nodig nemen wij een taaltoets en/of rekentoets af. Vanuit de ambitie van de kandidaat maken wij een persoonlijk ontwikkelplan.

N

Werkfit maken

Verstevigen positie arbeidsmarkt

 

  • Versterken Werknemersvaardigheden
  • Bepalen Arbeidsmarktpositie
  • Vergroten Persoonlijke Effectiviteit

Structureel uit de uitkering

Uit de uitkering, aan het werk

De kandidaten gaan rechtstreeks op contract bij onze opdrachtgevers, of gaan aan het werk via MVO Participatie. Uiteraard hanteren wij dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij de opdrachtgever.

Coachen en Begeleiden

Persoonlijk contact

Gedurende het hele traject en bij het aan het werk zijn, blijven wij de kandidaat coachen en begeleiden. Indien nodig zetten wij hiervoor loopbaancoaches of jobcoaches in.

Opleiden en Werkervaring

Gericht op kansberoepen en duurzame uitstroom

Wij leiden op, passend bij de functie en de achtergrond van de kandidaat. Opleidingen worden intern, extern of bij opdrachtgevers gegeven. Voor een succesvolle bemiddeling naar duurzame uitstroom, zorgen wij voor gerichte praktijkervaring via stages of werkervaringsplekken.

Van werk naar werk

Nazorg

Doordat wij onze kandidaten blijven coachen en begeleiden, helpen wij ze ook van werk naar werk en gaan wij voor duurzame uitstroom.

Gemeenten

Gratis Advies Aanpak Duurzame Uitstroom t.w.v. € 225,–

Gratis Advies Duurzame Uitstroom

Wij adviseren Wethouders, Beleidsmedewerkers, Contract Adviseurs Werk en Inkomen, Managers en WSP medewerkers bij het duurzaam uitstromen van kandidaten uit hun Gemeente. Met als doel duurzame uitstroom.

In ons advies voor duurzame uitstroom vindt u:

  • Doelstelling
  • Advies voor Kansberoepen
  • Vervolgstappen
  • Tijdspad
  • Kostenbesparing
  • Succesratio

In 2016 zijn wij in de Gemeente Rijswijk gestart met een samenwerking om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden tot klantenservice medewerker.

Middels een gedegen opleidingstraject met een theorie deel en het opdoen van praktijk ervaring, werden kandidaten klaargestoomd om namens bedrijven met particulieren in contact te treden en vice versa. Het verlenen van een dienst staat voorop. Veel bemoediging is noodzakelijk, immers, veel cursisten hebben vaak al langere tijd niet gewerkt en moeten hieraan echt wennen. 

Voor mij is dit echt een succesverhaal. Dit heeft vooral te maken met de grote mate van betrokkenheid van zowel de rol van de trainer als van Patrick Cillessen, die als een spin in het web fungeert tussen de kandidaat enerzijds en de gemeente anderzijds.  Er is een leuke en hechte samenwerking ontstaan.  De starters van verleden jaar hebben vrijwel allemaal een verlenging van hun contract gekregen, wat heel bijzonder genoemd mag worden. 

Andrea Kiekens

Consulent/Trainster, Gemeente Rijswijk

Contact opnemen

E-mail: contact@mvo-participatie.nl  |  Telefoon / WhatsApp: 06 55 33 81 90